το πληκτρολόγιο-la tastiera

Come si dice "la tastiera" in greco?

La traduzione di το πληκτρολόγιο in italiano è la tastiera. Qual è l'articolo determinativo di πληκτρολόγιο in greco?

La traduzione
το πληκτρολόγιο
to pliktrológio
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο
  • το διαδίκτυο
  • η ιστοσελίδα
  • το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • ο φορητός υπολογιστής
  • η οθόνη
  • το μικρόφωνο
  • τα ακουστικά
  • η κάμερα

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android