η οθόνη-il monitor

Come si dice "il monitor" in greco?

La traduzione di η οθόνη in italiano è il monitor. Come si traduce il monitor in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di οθόνη in greco?

"il monitor" in greco
η οθόνη
i othóni
  • το δίκτυο
  • η βιντεοταινία
  • η ιστοσελίδα
  • η μηχανή αναζήτησης
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android