το κινητό τηλέφωνο-il cellulare

Come si dice "il cellulare" in greco?

La traduzione di το κινητό τηλέφωνο in italiano è il cellulare. Come si traduce il cellulare in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di κινητό τηλέφωνο in greco?

"il cellulare" in greco
το κινητό τηλέφωνο
to kinitó tiléfono
  • ο υπολογιστής
  • το διαδίκτυο
  • η ιστοσελίδα
  • το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • ο φορητός υπολογιστής
  • η οθόνη
  • το πληκτρολόγιο
  • το μικρόφωνο
  • τα ακουστικά
  • η κάμερα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android