το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-l'email

Come si dice "l'email" in greco?

La traduzione di το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου in italiano è l'email. Come si traduce l'email in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου in greco?

"l'email" in greco
το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
to mínyma ilektronikoú tachydromeíou
  • το δίκτυο
  • η βιντεοταινία
  • η ιστοσελίδα
  • η μηχανή αναζήτησης
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android