το κλικ-il clic

Come si dice "il clic" in greco?

La traduzione di το κλικ in italiano è il clic. Come si traduce il clic in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di κλικ in greco?

"il clic" in greco
το κλικ
to klik
  • το δίκτυο
  • η βιντεοταινία
  • η ιστοσελίδα
  • η μηχανή αναζήτησης
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android