το δόρυ-la lancia

Come si dice "la lancia" in greco?

La traduzione di το δόρυ in italiano è la lancia. Come si traduce la lancia in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di δόρυ in greco?

"la lancia" in greco
το δόρυ
to dóry
  • το όπλο
  • το πιστόλι
  • το τόξο
  • το βέλος
  • η καραμπίνα
  • η πυρίτιδα
  • η πανοπλία
  • ο δυναμίτης
  • το σπαθί
  • η σφαίρα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android