το δόρυ-la lancia

Come si dice "la lancia" in greco?

La traduzione di το δόρυ in italiano è la lancia. Qual è l'articolo determinativo di δόρυ in greco?

La traduzione
το δόρυ
to dóry
  • ο πόλεμος
  • η ειρήνη
  • ο στρατός
  • ο εχθρός
  • ο στρατιώτης
  • ο ιππότης
  • ο παγκόσμιος πόλεμος
  • ο πύραυλος
  • το τανκ
  • το όπλο

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android