ο παγκόσμιος πόλεμος-la guerra mondiale

Come si dice "la guerra mondiale" in greco?

La traduzione di ο παγκόσμιος πόλεμος in italiano è la guerra mondiale. Come si traduce la guerra mondiale in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di παγκόσμιος πόλεμος in greco?

"la guerra mondiale" in greco
ο παγκόσμιος πόλεμος
o pankósmios pólemos
  • το όπλο
  • το πιστόλι
  • το τόξο
  • το βέλος
  • η καραμπίνα
  • η πυρίτιδα
  • η πανοπλία
  • ο δυναμίτης
  • το σπαθί
  • η σφαίρα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android