ο παγκόσμιος πόλεμος-la guerra mondiale

Come si dice "la guerra mondiale" in greco?

La traduzione di ο παγκόσμιος πόλεμος in italiano è la guerra mondiale. Qual è l'articolo determinativo di παγκόσμιος πόλεμος in greco?

La traduzione
ο παγκόσμιος πόλεμος
o pankósmios pólemos
  • ο πόλεμος
  • η ειρήνη
  • ο στρατός
  • ο εχθρός
  • ο στρατιώτης
  • ο ιππότης
  • ο πύραυλος
  • το τανκ
  • το όπλο
  • το πιστόλι

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android