η ειρήνη-la pace

Come si dice "la pace" in greco?

La traduzione di η ειρήνη in italiano è la pace. Qual è l'articolo determinativo di ειρήνη in greco?

La traduzione
η ειρήνη
i eiríni
  • ο πόλεμος
  • ο στρατός
  • ο εχθρός
  • ο στρατιώτης
  • ο ιππότης
  • ο παγκόσμιος πόλεμος
  • ο πύραυλος
  • το τανκ
  • το όπλο
  • το πιστόλι

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android