ο πόλεμος-la guerra

Come si dice "la guerra" in greco?

La traduzione di ο πόλεμος in italiano è la guerra. Qual è l'articolo determinativo di πόλεμος in greco?

La traduzione
ο πόλεμος
o pólemos
  • η ειρήνη
  • ο στρατός
  • ο εχθρός
  • ο στρατιώτης
  • ο ιππότης
  • ο παγκόσμιος πόλεμος
  • ο πύραυλος
  • το τανκ
  • το όπλο
  • το πιστόλι

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android