το όπλο-l'arma

Come si dice "l'arma" in greco?

La traduzione di το όπλο in italiano è l'arma. Qual è l'articolo determinativo di όπλο in greco?

La traduzione
το όπλο
to óplo
  • ο πόλεμος
  • η ειρήνη
  • ο στρατός
  • ο εχθρός
  • ο στρατιώτης
  • ο ιππότης
  • ο παγκόσμιος πόλεμος
  • ο πύραυλος
  • το τανκ
  • το πιστόλι

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android