ο σαρωτής-lo scanner

Come si dice "lo scanner" in greco?

La traduzione di ο σαρωτής in italiano è lo scanner. Qual è l'articolo determinativo di σαρωτής in greco?

La traduzione
ο σαρωτής
o sarotís
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο
  • το διαδίκτυο
  • η ιστοσελίδα
  • το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • ο φορητός υπολογιστής
  • η οθόνη
  • το πληκτρολόγιο
  • το μικρόφωνο
  • τα ακουστικά

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android