ο σαρωτής-lo scanner

Come si dice "lo scanner" in greco?

La traduzione di ο σαρωτής in italiano è lo scanner. Come si traduce lo scanner in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di σαρωτής in greco?

"lo scanner" in greco
ο σαρωτής
o sarotís
  • το δίκτυο
  • η βιντεοταινία
  • η ιστοσελίδα
  • η μηχανή αναζήτησης
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android