ο ψηφοφόρος-l'elettore

Come si dice "l'elettore" in greco?

La traduzione di ο ψηφοφόρος in italiano è l'elettore. Qual è l'articolo determinativo di ψηφοφόρος in greco?

La traduzione
ο ψηφοφόρος
o psifofóros
  • η πολιτική
  • οι εκλογές
  • η κυβέρνηση
  • η δημοκρατία
  • ο πρόεδρος
  • ο υπουργός
  • ο δικτάτορας
  • ο δήμαρχος
  • η βουλή
  • η ομιλία

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android