η κυβέρνηση-il governo

Come si dice "il governo" in greco?

La traduzione di η κυβέρνηση in italiano è il governo. Qual è l'articolo determinativo di κυβέρνηση in greco?

La traduzione
η κυβέρνηση
i kyvérnisi
  • η πολιτική
  • οι εκλογές
  • η δημοκρατία
  • ο πρόεδρος
  • ο υπουργός
  • ο δικτάτορας
  • ο δήμαρχος
  • η βουλή
  • η ομιλία
  • η διαμαρτυρία

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android