η πολιτική-la politica

Come si dice "la politica" in greco?

La traduzione di η πολιτική in italiano è la politica. Qual è l'articolo determinativo di πολιτική in greco?

La traduzione
η πολιτική
i politikí
  • οι εκλογές
  • η κυβέρνηση
  • η δημοκρατία
  • ο πρόεδρος
  • ο υπουργός
  • ο δικτάτορας
  • ο δήμαρχος
  • η βουλή
  • η ομιλία
  • η διαμαρτυρία

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android