η ομιλία-il discorso

Come si dice "il discorso" in greco?

La traduzione di η ομιλία in italiano è il discorso. Qual è l'articolo determinativo di ομιλία in greco?

La traduzione
η ομιλία
i omilía
  • η πολιτική
  • οι εκλογές
  • η κυβέρνηση
  • η δημοκρατία
  • ο πρόεδρος
  • ο υπουργός
  • ο δικτάτορας
  • ο δήμαρχος
  • η βουλή
  • η διαμαρτυρία

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android