ο πρόεδρος-il presidente

Come si dice "il presidente" in greco?

La traduzione di ο πρόεδρος in italiano è il presidente. Qual è l'articolo determinativo di πρόεδρος in greco?

La traduzione
ο πρόεδρος
o próedros
  • η πολιτική
  • οι εκλογές
  • η κυβέρνηση
  • η δημοκρατία
  • ο υπουργός
  • ο δικτάτορας
  • ο δήμαρχος
  • η βουλή
  • η ομιλία
  • η διαμαρτυρία

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android