ο ωκεανός-l'oceano

Come si dice "l'oceano" in greco?

La traduzione di ο ωκεανός in italiano è l'oceano. Qual è l'articolo determinativo di ωκεανός in greco?

La traduzione
ο ωκεανός
o okeanós
  • το βουνό
  • το ποτάμι
  • η λίμνη
  • το νησί
  • το δάσος
  • η θάλασσα
  • η σπηλιά
  • η ήπειρος
  • η Ασία
  • η Αφρική

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android