η σπηλιά-la grotta

Come si dice "la grotta" in greco?

La traduzione di η σπηλιά in italiano è la grotta. Come si traduce la grotta in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di σπηλιά in greco?

"la grotta" in greco
η σπηλιά
i spiliá
  • το βουνό
  • το ποτάμι
  • η λίμνη
  • το νησί
  • το δάσος
  • η θάλασσα
  • ο ωκεανός
  • η ήπειρος
  • η Ασία
  • η Αφρική

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android