η ήπειρος-il continente

Come si dice "il continente" in greco?

La traduzione di η ήπειρος in italiano è il continente. Come si traduce il continente in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di ήπειρος in greco?

"il continente" in greco
η ήπειρος
i ípeiros
  • η Ανταρκτική
  • η Ασία
  • η Αφρική
  • η Ευρώπη
  • ο βορράς
  • ο νότος
  • η δύση
  • η ανατολή
  • τα βορειοδυτικά
  • τα νοτιοδυτικά

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android