η ήπειρος-il continente

Come si dice "il continente" in greco?

La traduzione di η ήπειρος in italiano è il continente. Come si traduce il continente in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di ήπειρος in greco?

"il continente" in greco
η ήπειρος
i ípeiros
  • το βουνό
  • το ποτάμι
  • η λίμνη
  • το νησί
  • το δάσος
  • η θάλασσα
  • ο ωκεανός
  • η σπηλιά
  • η Ασία
  • η Αφρική

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android