η θάλασσα-il mare

Come si dice "il mare" in greco?

La traduzione di η θάλασσα in italiano è il mare. Come si traduce il mare in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di θάλασσα in greco?

"il mare" in greco
η θάλασσα
i thálassa
  • το βουνό
  • το ποτάμι
  • η λίμνη
  • το νησί
  • το δάσος
  • ο ωκεανός
  • η σπηλιά
  • η ήπειρος
  • η Ασία
  • η Αφρική

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android