η Αφρική-l'Africa

Come si dice "l'Africa" in greco?

La traduzione di η Αφρική in italiano è l'Africa. Qual è l'articolo determinativo di Αφρική in greco?

La traduzione
η Αφρική
i afrikí
  • το βουνό
  • το ποτάμι
  • η λίμνη
  • το νησί
  • το δάσος
  • η θάλασσα
  • ο ωκεανός
  • η σπηλιά
  • η ήπειρος
  • η Ασία

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android