ο νόμος-la legge

Come si dice "la legge" in greco?

La traduzione di ο νόμος in italiano è la legge. Come si traduce la legge in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di νόμος in greco?

"la legge" in greco
ο νόμος
o nómos
 • το δικαστήριο
 • το έγκλημα
 • ο φυλακισμένος
 • ο κλέφτης
 • το δακτυλικό αποτύπωμα
 • η αγωγή
 • ο εγκληματίας
 • η δίκη
 • ο αστυνομικός
 • οι χειροπέδες
 • η πολιτική
 • οι εκλογές
 • η κυβέρνηση
 • η δημοκρατία
 • ο πρόεδρος
 • ο υπουργός
 • ο δικτάτορας
 • ο δήμαρχος
 • η βουλή
 • η ομιλία

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android