ο δυναμίτης-la dinamite

Come si dice "la dinamite" in greco?

La traduzione di ο δυναμίτης in italiano è la dinamite. Come si traduce la dinamite in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di δυναμίτης in greco?

"la dinamite" in greco
ο δυναμίτης
o dynamítis
  • το όπλο
  • το πιστόλι
  • το τόξο
  • το βέλος
  • η καραμπίνα
  • η πυρίτιδα
  • η πανοπλία
  • το σπαθί
  • η σφαίρα
  • το τουφέκι

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android