ο δυναμίτης-la dinamite

Come si dice "la dinamite" in greco?

La traduzione di ο δυναμίτης in italiano è la dinamite. Qual è l'articolo determinativo di δυναμίτης in greco?

La traduzione
ο δυναμίτης
o dynamítis
  • ο πόλεμος
  • η ειρήνη
  • ο στρατός
  • ο εχθρός
  • ο στρατιώτης
  • ο ιππότης
  • ο παγκόσμιος πόλεμος
  • ο πύραυλος
  • το τανκ
  • το όπλο

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android