η βιντεοταινία-la videocassetta

Come si dice "la videocassetta" in greco?

La traduzione di η βιντεοταινία in italiano è la videocassetta. Come si traduce la videocassetta in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di βιντεοταινία in greco?

"la videocassetta" in greco
η βιντεοταινία
i vinteotainía
  • το δίκτυο
  • η ιστοσελίδα
  • η μηχανή αναζήτησης
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο
  • η εφαρμογή

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android