η τεχνολογία-la tecnologia

Come si dice "la tecnologia" in greco?

La traduzione di η τεχνολογία in italiano è la tecnologia. Come si traduce la tecnologia in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di τεχνολογία in greco?

"la tecnologia" in greco
η τεχνολογία
i technología
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο
  • το διαδίκτυο
  • η ιστοσελίδα
  • το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • ο φορητός υπολογιστής
  • η οθόνη
  • το πληκτρολόγιο
  • το μικρόφωνο
  • τα ακουστικά

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android