η πανοπλία-l'armatura

Come si dice "l'armatura" in greco?

La traduzione di η πανοπλία in italiano è l'armatura. Qual è l'articolo determinativo di πανοπλία in greco?

La traduzione
η πανοπλία
i panoplía
  • ο πόλεμος
  • η ειρήνη
  • ο στρατός
  • ο εχθρός
  • ο στρατιώτης
  • ο ιππότης
  • ο παγκόσμιος πόλεμος
  • ο πύραυλος
  • το τανκ
  • το όπλο

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android