η μηχανή αναζήτησης-il motore di ricerca

Come si dice "il motore di ricerca" in greco?

La traduzione di η μηχανή αναζήτησης in italiano è il motore di ricerca. Come si traduce il motore di ricerca in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di μηχανή αναζήτησης in greco?

"il motore di ricerca" in greco
η μηχανή αναζήτησης
i michaní anazítisis
  • το δίκτυο
  • η βιντεοταινία
  • η ιστοσελίδα
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο
  • η εφαρμογή

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android