η μειονότητα-la minoranza

Come si dice "la minoranza" in greco?

La traduzione di η μειονότητα in italiano è la minoranza. Come si traduce la minoranza in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di μειονότητα in greco?

"la minoranza" in greco
η μειονότητα
i meionótita
  • ο δικτάτορας
  • οι εκλογές
  • η βουλή
  • η ομιλία
  • η διαμαρτυρία
  • ο υποψήφιος
  • η διαμάχη
  • η συζήτηση
  • η δημοκρατία
  • η κίνηση

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android