η κίνηση-il movimento

Come si dice "il movimento" in greco?

La traduzione di η κίνηση in italiano è il movimento. Qual è l'articolo determinativo di κίνηση in greco?

La traduzione
η κίνηση
i kínisi
  • η πολιτική
  • οι εκλογές
  • η κυβέρνηση
  • η δημοκρατία
  • ο πρόεδρος
  • ο υπουργός
  • ο δικτάτορας
  • ο δήμαρχος
  • η βουλή
  • η ομιλία

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android