η έκρηξη-l'esplosione

Come si dice "l'esplosione" in greco?

La traduzione di η έκρηξη in italiano è l'esplosione. Come si traduce l'esplosione in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di έκρηξη in greco?

"l'esplosione" in greco
η έκρηξη
i ékrixi
  • το όπλο
  • το πιστόλι
  • το τόξο
  • το βέλος
  • η καραμπίνα
  • η πυρίτιδα
  • η πανοπλία
  • ο δυναμίτης
  • το σπαθί
  • η σφαίρα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android