η έκδοση-la versione

Come si dice "la versione" in greco?

La traduzione di η έκδοση in italiano è la versione. Come si traduce la versione in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di έκδοση in greco?

"la versione" in greco
η έκδοση
i ékdosi
  • το δίκτυο
  • η βιντεοταινία
  • η ιστοσελίδα
  • η μηχανή αναζήτησης
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android