η ανάλυση-la risoluzione

Come si dice "la risoluzione" in greco?

La traduzione di η ανάλυση in italiano è la risoluzione. Come si traduce la risoluzione in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di ανάλυση in greco?

"la risoluzione" in greco
η ανάλυση
i análysi
  • το δίκτυο
  • η βιντεοταινία
  • η ιστοσελίδα
  • η μηχανή αναζήτησης
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android