η ομοιοκαταληξία-der Vers

Wie sagt man "der Vers" auf Griechisch?

Was bedeutet η ομοιοκαταληξία auf Griechisch? Die Übersetzung von der Vers in Griechisch lautet η ομοιοκαταληξία. Welchen Artikel hat ομοιοκαταληξία? Wie spricht man η ομοιοκαταληξία auf Griechisch aus? Erlernen Sie die Bedeutung von η ομοιοκαταληξία mit der Tobo Vokabel-App.

der Vers - übersetzt von Deutsch nach Griechisch
η ομοιοκαταληξία
i omoiokatalixía
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • η πρόταση
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • το ενωτικό
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση

Tobo Griechisch jetzt herunterladen!

Mit Wortspielen, Sätzen (Redewendungen) und Wortlisten lerne Griechisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen