το ρήμα-das Verb

Wie sagt man "das Verb" auf Griechisch?

Was bedeutet το ρήμα auf Griechisch? Die Übersetzung von das Verb in Griechisch lautet το ρήμα. Welchen Artikel hat ρήμα? Wie spricht man το ρήμα auf Griechisch aus? Erlernen Sie die Bedeutung von το ρήμα mit der Tobo Vokabel-App.

das Verb - übersetzt von Deutsch nach Griechisch
το ρήμα
to ríma
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • η πρόταση
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • το ενωτικό
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Tobo Griechisch jetzt herunterladen!

Mit Wortspielen, Sätzen (Redewendungen) und Wortlisten lerne Griechisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen