η πρόταση-der Satz

Wie sagt man "der Satz" auf Griechisch?

Was bedeutet η πρόταση auf Griechisch? Die Übersetzung von der Satz in Griechisch lautet η πρόταση. Welchen Artikel hat πρόταση? Wie spricht man η πρόταση auf Griechisch aus? Erlernen Sie die Bedeutung von η πρόταση mit der Tobo Vokabel-App.

der Satz - übersetzt von Deutsch nach Griechisch
η πρόταση
i prótasi
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • το ενωτικό
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Tobo Griechisch jetzt herunterladen!

Mit Wortspielen, Sätzen (Redewendungen) und Wortlisten lerne Griechisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen