το κόμμα-das Komma

Wie sagt man "das Komma" auf Griechisch?

Was bedeutet το κόμμα auf Griechisch? Die Übersetzung von das Komma in Griechisch lautet το κόμμα. Welchen Artikel hat κόμμα? Wie spricht man το κόμμα auf Griechisch aus? Erlernen Sie die Bedeutung von το κόμμα mit der Tobo Vokabel-App.

das Komma - übersetzt von Deutsch nach Griechisch
το κόμμα
to kómma
  • το ρήμα
  • το επίθετο
  • ο πληθυντικός
  • η πρόταση
  • τα εισαγωγικά
  • το ενωτικό
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Tobo Griechisch jetzt herunterladen!

Mit Wortspielen, Sätzen (Redewendungen) und Wortlisten lerne Griechisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen