το επίθετο-das Adjektiv

Wie sagt man "das Adjektiv" auf Griechisch?

Was bedeutet το επίθετο auf Griechisch? Die Übersetzung von das Adjektiv in Griechisch lautet το επίθετο. Welchen Artikel hat επίθετο? Wie spricht man το επίθετο auf Griechisch aus? Erlernen Sie die Bedeutung von το επίθετο mit der Tobo Vokabel-App.

das Adjektiv - übersetzt von Deutsch nach Griechisch
το επίθετο
to epítheto
  • το ρήμα
  • ο πληθυντικός
  • η πρόταση
  • το κόμμα
  • τα εισαγωγικά
  • το ενωτικό
  • τα αποσιωπητικά
  • το ερωτηματικό
  • η μετάφραση
  • το συνώνυμο

Tobo Griechisch jetzt herunterladen!

Mit Wortspielen, Sätzen (Redewendungen) und Wortlisten lerne Griechisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen