το συρραπτικό-stapler

How to say "stapler" in Greek?

What is the Greek word for stapler? Learn the Greek translation for "stapler" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does το συρραπτικό mean? Meaning of το συρραπτικό is stapler in English. What is the article of συρραπτικό?

Greek Translation for "stapler"
το συρραπτικό
to syrraptikó
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App