το πρόγραμμα σπουδών-syllabus

How to say "syllabus" in Greek?

What is the Greek word for syllabus? Learn the Greek translation for "syllabus" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does το πρόγραμμα σπουδών mean? Meaning of το πρόγραμμα σπουδών is syllabus in English. What is the article of πρόγραμμα σπουδών?

Greek Translation for "syllabus"
το πρόγραμμα σπουδών
to prógramma spoudón
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App