το διδακτικό βιβλίο-textbook

How to say "textbook" in Greek?

What is the Greek word for textbook? Learn the Greek translation for "textbook" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does το διδακτικό βιβλίο mean? Meaning of το διδακτικό βιβλίο is textbook in English. What is the article of διδακτικό βιβλίο?

Greek Translation for "textbook"
το διδακτικό βιβλίο
to didaktikó vivlío
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App