ο συνδετήρας-paper clip

How to say "paper clip" in Greek?

What is the Greek word for paper clip? Learn the Greek translation for "paper clip" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does ο συνδετήρας mean? Meaning of ο συνδετήρας is paper clip in English. What is the article of συνδετήρας?

Greek Translation for "paper clip"
ο συνδετήρας
o syndetíras
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App