ο προβολέας (βίντεο)-projector

How to say "projector" in Greek?

What is the Greek word for projector? Learn the Greek translation for "projector" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does ο προβολέας (βίντεο) mean? Meaning of ο προβολέας (βίντεο) is projector in English. What is the article of προβολέας (βίντεο)?

Greek Translation for "projector"
ο προβολέας (βίντεο)
o provoléas (vínteo)
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App