ο φοιτητής-student

How to say "student" in Greek?

Meaning of ο φοιτητής is student in English. What is the article of φοιτητής?

Greek Translation
ο φοιτητής
o foititís
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App