η εργασία για το σπίτι-homework

How to say "homework" in Greek?

What is the Greek word for homework? Learn the Greek translation for "homework" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does η εργασία για το σπίτι mean? Meaning of η εργασία για το σπίτι is homework in English. What is the article of εργασία για το σπίτι?

Greek Translation for "homework"
η εργασία για το σπίτι
i ergasía gia to spíti
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App