η εκπαίδευση-education

How to say "education" in Greek?

What is the Greek word for education? Learn the Greek translation for "education" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does η εκπαίδευση mean? Meaning of η εκπαίδευση is education in English. What is the article of εκπαίδευση?

Greek Translation for "education"
η εκπαίδευση
i ekpaídefsi
  • το σχολείο
  • η σχολική αίθουσα
  • ο μαυροπίνακας
  • το βιβλίο
  • το μολύβι
  • το χαρτί
  • η γόμα
  • το ψαλίδι
  • η ξύστρα
  • η εξέταση

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App