ο θρόνος-il trono

Come si dice "il trono" in greco?

La traduzione di ο θρόνος in italiano è il trono. Come si traduce il trono in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di θρόνος in greco?

"il trono" in greco
ο θρόνος
o thrónos
  • ο βασιλιάς
  • η βασίλισσα
  • η πριγκίπισσα
  • ο πρίγκιπας
  • η ιστορία
  • ο ιππότης
  • η αυτοκρατορία
  • ο αυτοκράτορας
  • ο πολιτισμός
  • το βασίλειο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android