η πριγκίπισσα-la principessa

Come si dice "la principessa" in greco?

La traduzione di η πριγκίπισσα in italiano è la principessa. Come si traduce la principessa in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di πριγκίπισσα in greco?

"la principessa" in greco
η πριγκίπισσα
i prinkípissa
  • ο βασιλιάς
  • η βασίλισσα
  • ο πρίγκιπας
  • η ιστορία
  • ο ιππότης
  • η αυτοκρατορία
  • ο αυτοκράτορας
  • ο πολιτισμός
  • το βασίλειο
  • η εποχή των παγετώνων

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android