ο αυτοκράτορας-l'imperatore

Come si dice "l'imperatore" in greco?

La traduzione di ο αυτοκράτορας in italiano è l'imperatore. Qual è l'articolo determinativo di αυτοκράτορας in greco?

La traduzione
ο αυτοκράτορας
o aftokrátoras
  • ο βασιλιάς
  • η βασίλισσα
  • η πριγκίπισσα
  • ο πρίγκιπας
  • η ιστορία
  • ο ιππότης
  • η αυτοκρατορία
  • ο πολιτισμός
  • το βασίλειο
  • η εποχή των παγετώνων

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android