ο πολιτισμός-la civiltà

Come si dice "la civiltà" in greco?

La traduzione di ο πολιτισμός in italiano è la civiltà. Come si traduce la civiltà in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di πολιτισμός in greco?

"la civiltà" in greco
ο πολιτισμός
o politismós
  • ο βασιλιάς
  • η βασίλισσα
  • η πριγκίπισσα
  • ο πρίγκιπας
  • η ιστορία
  • ο ιππότης
  • η αυτοκρατορία
  • ο αυτοκράτορας
  • το βασίλειο
  • η εποχή των παγετώνων

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android