ο σκορπιός-lo scorpione

Come si dice "lo scorpione" in greco?

La traduzione di ο σκορπιός in italiano è lo scorpione. Qual è l'articolo determinativo di σκορπιός in greco?

La traduzione
ο σκορπιός
o skorpiós
  • το ζώο
  • ο σκύλος
  • η γάτα
  • το πουλί
  • το λιοντάρι
  • το άλογο
  • η μαϊμού
  • η αγελάδα
  • η αρκούδα
  • ο ελέφαντας

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android